Privacy Policy

Bescherming van het Privéleven


Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Modelers heaven. De klant beschikt op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens. Hiervoor volstaat het een e-mail te sturen naar info@modelers-heaven.be. Voor inlichtingen betreffende diensten na verkoop alsook voor mogelijke klachten kan de klant steeds per e-mail terecht bij Modelers heaven, op het voormelde e-mailadres. De klant erkent expliciet dat een door hem opgegeven email adres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden en dat de email communicatie tussen hem en Modelers heaven de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit. De klant wordt aangeraden zijn email adres regelmatig op nieuwe post te controleren.

U kan het beheer van uw persoonlijke gegevens ook volledig zelf sturen door gebruik te maken van onze GDPR modules.